Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Climatology

Konkurs „Mój codzienny krajobraz - współtworzę i chronię”

2017-10-11 10:33:06
Napisał: ODZ

Konkurs na film krótkometrażowy „Mój codzienny krajobraz - współtworzę i chronię” organizowany z okazji Dnia Krajobrazu na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ

20 października to Dzień Krajobrazu ogłoszony przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska dla uczczenia rocznicy podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Z okazji Dnia Krajobrazu Katedra Geografii Fizycznej WNG UŁ i Koło Naukowe Młodych Geografów „GEOHOLICY” zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów do udziału w konkursie na film krótkometrażowy „Mój codzienny krajobraz – współtworzę i chronię”.

Filmy na konkurs można zgłaszać do dnia 17 października 2017 r. do godziny 24.00 na adres mailowy: wng.geoholicy@gmail.com.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone podczas obchodów Dnia Krajobrazu na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ w dniu 20 października 2017 r.