Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Climatology

"Poznajemy Ojcowiznę...".

2017-10-13 12:49:13
Napisał: ODZ

Zagłosuj na nasz projekt (Ł546)!

Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego wspólnie z PTTK zgłosił do Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego projekt pt. "Poznajemy Ojcowiznę...".

Jego celem jest:

  • wydanie „Kanonu krajoznawczego województwa łódzkiego” (publikacji zawierającej syntetyczny opis najważniejszych atrakcji turystycznych regionu, nakład: 3 tys. egz.),
  • stworzenie na jego bazie edukacyjnej gry planszowej „Poznajemy Łódzkie” (1 tys. szt.),
  • przeprowadzenie 5 warsztatów dla 125 nauczycieli regionalistów (szkolenie dla przyszłych promotorów i animatorów krajoznawstwa),
  • promocja i dystrybucja przygotowanych narzędzi edukacyjnych (m.in. do szkół, bibliotek, informacji turystycznej).
W związku z tym prosimy każdego mieszkańca województwa o:
  • oddanie swojego głosu na nasze zadanie (Ł546),
  • przekonanie do głosowania innych: bliskich, przyjaciół, znajomych itd.,
  • promowanie projektu na wszelkie możliwe sposoby: na uczelni, w rozmowach prywatnych, za pomocą SMS-ów, Facebooka itd. (chodzi o tzw. efekt kuli śniegowej! - każdy głos jest na wagę złota, gdyż może zadecydować o przyjęciu zadania do realizacji!).

Ważne: Głosowanie w BO Łodzi nie wyklucza głosowania w BO Województwa Łódzkiego!