Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Climatology

Konferencja „Nadzwyczajne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne na ziemiach polskich”.

2017-09-14 12:35:57
Napisał: ODZ

Katedra Meteorologii i Klimatologii Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Polskie Towarzystwo Geofizyczne, Oddział Łódzki zapraszają do udziału w Konferencji Jubileuszowej z okazji 70-lecia Polskiego Towarzystwa Geofizycznego pt. „Nadzwyczajne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne na ziemiach polskich”.

Konferencja odbędzie się w dniach 25–26 września 2017 r. w Auli im. Profesora Stanisława Liszewskiego na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ.

Szczegółowy program konferencji jest dostępny na stronie http://meteo.geo.uni.lodz.pl