Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Climatology

V Ogólnopolska Konferencja Geografii Historycznej

2017-06-14 14:33:08
Napisał: ODZ

Zapraszamy Państwa do udziału w obradach V edycji Ogólnopolskiej Konferencji Geografii Historycznej pod hasłem „Współczesne badania geograficzno-historyczne krajobrazu kulturowego”, która odbędzie się w dniach 22–23 czerwca 2017 roku w Łodzi. Obrady będą miały miejsce w nowej auli Wydziału Nauk Geograficznych UŁ im. prof. Stanisława Liszewskiego.

Ważną okolicznością spotkania będzie także sesja jubileuszowa z okazji 80. rocznicy urodzin prof. Marka Kotera, twórcy łódzkiej szkoły geografii historycznej.

Głównym celem konferencji jest dyskusja na temat zagadnień teoretyczno-metodycznych oraz prezentacja wyników studiów empirycznych w aspekcie genezy i rozwoju krajobrazu kulturowego. Konferencja w założeniu ma stanowić interdyscyplinarne spotkanie badaczy podejmujących badania geograficzno-historyczne i przyczynić się do ich dalszej współpracy.

Dodatkowe informacje nt. konferencji dostępne są również na stronie: http://geopol.geo.uni.lodz.pl