Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Climatology

Rejestracja na fakultety

2017-04-06 12:49:43
Napisał: ODZ

W dniach 19.04.2017 r. g. 10:00 - 03.05.2017 r. g. 23:00 odbędzie się rejestracja elektroniczna na fakultety realizowane w roku 2017/2018.

Szczegółowe informacje i spisy proponowanych przedmiotów dostępne są w zakładce studia I i II stopnia - przedmioty fakultatywne.