Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Climatology

Szkolenie Prawo Autorskie

2017-02-23 09:13:37
Napisał: ODZ

Informacja dla studentów I roku studiów licencjackich oraz magisterskich dotycząca obowiązkowego szkolenia z przedmiotu „Prawo autorskie” w roku akademickim 2016/2017.