Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Climatology

Kierunek: SUKCES NA RYNKU PRACY. Kompleksowy program outplacementowy dla województwa łódzkiego.

2016-12-07 13:34:14
Napisał: ODZ

Firma Eureka Technology Park Sp. z o.o. zajmuje się realizacją projektu pn. „Kierunek: SUKCES NA RYNKU PRACY. Kompleksowy program outplacementowy dla województwa łódzkiego”, dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Uczestnicy mogą studiować bezpłatnie 2 semestry na wybranym kierunku studiów podyplomowych!