Aktualności

2019-12-13 13:16:00

Kryteria przyznawania stypendiów doktoranckich

Zarządzenia Rektora nr 28 i 29 z 06.11.2019r. zawierają nowe kryteria stosowane do oceny dorobku uzyskanego w roku akademickim 2019/2020.

Powyższe kryteria będą obowiązywały od 1 października 2020 roku i z tym dniem stracą moc zarządzenia, które były podstawą przyznawania świadczeń w roku akademickim 2018/2019.