Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Climatology

Materiały informacyjno-szkoleniowe

  • Szanowni Państwo, tworząc nowe sylabusy do zajęć, istnieje konieczność wskazania metod wykorzystywanych w procesie nauczania. Staraniem Pani prof. dr hab. Elżbiety Szkurłat przygotowane zostało opracowanie zawierające zestawienie różnych metod nauczania do wykorzystania w szkole wyższej. Zespół ds Jakości Kształcenia na WNG zachęca do zapoznania się z tym materiałem.
  • Elżbieta Szkurłat Problemy jakości kształcenia geograficznego na tle zmian w kształceniu akademickim w Europie i w Polsce
  • Uprzejmie zachęcamy do zapoznania się z opublikowanym na stronie internetowej MniSW podręcznikiem "Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego". Podręcznik prezentuje wszechstronnie problematykę przygotowywanych zmian w kształceniu akademickim w Polsce. Podręcznik dostępny jest [tutaj]
  • Bardzo duży wybór materiałów szkoleniowych dotyczących planowanych zmian w kształceniu akademickim w Polsce, Krajowych Ram Kwalifikacji, tworzenia nowych programów studiów odpowiadającym KRK i opisów przedmiotów uwzględniających efekty kształcenia znaleźć można wpisując do wyszukiwarki hasło „Archiwum spotkań” Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa