Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Climatology

Laboratory of Recreation and Qualified Tourism

Staff

Head
Sławoj TANAŚ, Ph.D.
Members
Bartosz BOŃCZAK, M.A.
Monika SŁAWEK, Ph.D.
Andrzej STASIAK, Ph.D.