Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Climatology

Laboratory of Pedology and Geoecology

Staff

Head
Stanisław KRYSIAK, Ph.D.
Members
Anna MAJCHROWSKA, Ph.D.
Arkadiusz NIEWIADOMSKI, Ph.D.
Elżbieta PAPIŃSKA, Ph.D.
Wojciech TOŁOCZKO, Ph.D.