Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Climatology

Laboratory of Geology

Contact

90-139 Łódź, Narutowicza St. 88 tel. (48 42) 665 59 22, fax (48 42) 665 59 22 http://www.geo.uni.lodz.pl/~geologia/ e-mail: geologia@geo.uni.lodz.pl

Staff

Head
Maciej ZIUŁKIEWICZ, Ph.D.
Members
Piotr CZUBLA, Ph.D. Ewa ŚWIERCZEWSKA-GŁADYSZ, Ph.D. Anna FORTUNIAK, M.Sc.

Research area

Lithostratography of pleistocene deposits. Taxonomy of Cretaceous sponges, especially hexactinellids and their paleoecological significance. Depositional environment of a Late Cretaceous epicontinental sea. Hydrogeochemistry of hypergenic zone, springs and peatbogs in the areas of progressive anthropopression.