Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring

Konkurs „Geografia – proces, forma, obiekt” – edycja 2018/2019

Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza wszystkich uczniów i studentów do udziału w siódmej edycji Konkursu Fotograficznego „Geografia – proces, forma, obiekt”. Wakacyjne wyjazdy, rodzinne spacery, czy nawet ćwiczenia terenowe stanowią doskonałą okazję do zyskania nowych doświadczeń – w tym fotograficznych. Warto podzielić się nimi z innymi nie tylko na portalach społecznościowych. Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa zostały dołączone w oddzielnych plikach. Konkurs honorowym patronatem objął Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych – dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. nadzw. UŁ.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane na stronie internetowej Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego ( zakończona edycja Konkursu) oraz przedstawione na imprezie organizowanej w Światowym Dniu Geografa na wiosnę 2019 roku. Każde zdjęcie będzie opatrzone nazwiskiem autora i nazwą szkoły (uczelni), do której uczęszcza. Będziemy też dążyć do tego, żeby najlepsze zdjęcia zostały zaprezentowane na wystawie na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ. Wszystkie dotychczasowe edycje Konkursu były zwieńczone taką wystawą. Uczestnicy konkursu nie ponoszą żadnych wydatków związanych ze zgłaszaniem zdjęć, nagrodami czy prezentacją najlepszych dzieł na festiwalu ani z ewentualną wystawą.

Zachęcamy do zapoznania się z sugestiami Jury i Komitetu Organizacyjnego, zaproponowanymi po zakończeniu czwartej edycji konkursu. Uwagi te z jednej strony uzasadniają wybory dokonane przez Jury, a z drugiej strony miały i mają stanowić wskazówkę dla uczestników kolejnych edycji konkursu. Potwierdziły to wyniki edycji 2016/17 i 2017/18, na które nadesłano bardzo mało zdjęć niespełniających warunków regulaminu.

Komitet Organizacyjny Konkursu
Piotr Czubla i Joanna Petera-Zganiacz