Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Climatology

Konkurs „Geografia – proces, forma, obiekt” – edycja 2017/2018

Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza wszystkich uczniów i studentów do udziału w szóstej edycji Konkursu Fotograficznego „Geografia – proces, forma, obiekt”. Wakacyjne wyjazdy, rodzinne spacery, czy nawet ćwiczenia terenowe stanowią doskonałą okazję do zyskania nowych doświadczeń – w tym fotograficznych. Warto podzielić się nimi z innymi nie tylko na portalach społecznościowych. Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa zostały dołączone w oddzielnych plikach (Regulamin Konkursu Fot. WNG 2017-2018, Karta zgłoszeniowa). Konkurs honorowym patronatem objął Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych – prof. UŁ dr hab. Bogdan Włodarczyk.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane na stronie internetowej Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego ( zakończona edycja Konkursu) oraz przedstawione na imprezie organizowanej w ramach XVII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi na wiosnę 2018 roku. Każde zdjęcie będzie opatrzone nazwiskiem autora i nazwą szkoły (uczelni), do której uczęszcza. Będziemy też dążyć do tego, żeby najlepsze zdjęcia zostały zaprezentowane na wystawie podczas XVIII Festiwalu Nauki Techniki i Sztuki. Wszystkie dotychczasowe edycje Konkursu były zwieńczone taką wystawą. Uczestnicy konkursu nie ponoszą żadnych wydatków związanych ze zgłaszaniem zdjęć, nagrodami czy prezentacją najlepszych dzieł na festiwalu ani z ewentualną wystawą.

Zachęcamy do zapoznania się z sugestiami Jury i Komitetu Organizacyjnego, zaproponowanymi po zakończeniu czwartej edycji konkursu. Uwagi te z jednej strony uzasadniają wybory dokonane przez Jury, a z drugiej strony miały i mają stanowić wskazówkę dla uczestników kolejnych edycji konkursu. Potwierdziły to wyniki edycji 2016/17, na którą nadesłano bardzo mało zdjęć niespełniających warunków regulaminu – pięciokrotny spadek w stosunku do poprzedniej edycji przy podobnej całkowitej liczbie zgłoszonych fotografii.

Komitet Organizacyjny Konkursu
Piotr Czubla i Joanna Petera-Zganiacz