Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring

Konkurs „Geografia – proces, forma, obiekt” – edycja 2016