Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring

Kierunek Gospodarka Przestrzenna mgr

Spis prac magisterskich obronionych na WNG UŁ w latach 2009-2010 na kierunku Gospodarka Przestrzenna.