Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Struktura Wydziału Nauk Geograficznych

Katedra Meteorologii i Klimatologii

Adres:

ul. Narutowicza 88, 90-139 Łódź

Strona WWW:

http://meteo.geo.uni.lodz.pl/

Adres e-mail jednostki:

meteo@geo.uni.lodz.pl

Kierownik:

Pracownicy:

Jednostki podległe: