Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Struktura Wydziału Nauk Geograficznych

Dziekanat Wydziału Nauk Geograficznych

Adres:

ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź

Adres e-mail jednostki:

dziekan@geo.uni.lodz.pl

Kierownik:

Pracownicy:

Jednostki podległe: