Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Pracownicy

dr hab. Lucyna Wachecka-Kotkowska, prof. UŁ

Jednostka:
Katedra Geomorfologii i Paleogeografii
Adres:
ul. Narutowicza 88, 90-139 Łódź, pok. 304N
Telefon:
42-665-59-64
E-mail:
lucyna.wachecka@geo.uni.lodz.pl
Strona WWW:
http://czwartorzed.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=kotkowska
Konsultacje:
I semestr 2019/2010: w okresie 1 października do 23 grudnia 2019 roku w środy 15.30-17.00 w sali 217N lub 304N. W styczniu 2020 roku w poniedziałki 9.30-11.00 w sali 304N. W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy: lucyna.wachecka@geo.uni.lodz.pl
Zainteresowania badawcze:
- geomorfologia i paleogeografia - geomorfologia fluwialna - geomorfologia glacjalna - sedymentologia - geografia Polski Środkowej - interakcje człowiek-środowisko - GIS - geoturystyka - propagowanie i popularyzacja wiedzy geograficznej - prawne aspekty ochrony środowiska abiotycznego
Pozostałe informacje:
Materiały dydaktyczne do pobrania: