Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Pracownicy

dr hab. Juliusz Twardy, prof. UŁ

Jednostka:
Katedra Geomorfologii i Paleogeografii
Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 309
Telefon:
42-665-59-73
E-mail:
juliusz.twardy@geo.uni.lodz.pl
Strona WWW:
http://czwartorzed.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=twardy
Konsultacje:
poniedziałki 11:00 - 12:00
Zainteresowania badawcze:
Pozostałe informacje:
Materiały dydaktyczne do pobrania: