Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Pracownicy

dr hab. Danuta Dzieduszyńska

Jednostka:
Katedra Geomorfologii i Paleogeografii
Adres:
ul. Narutowicza 88, 90-139 Łódź, pok. 305
Telefon:
42-665-59-65
E-mail:
danuta.dzieduszynska@geo.uni.lodz.pl
Strona WWW:
http://czwartorzed.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=dzieduszynska
Konsultacje:
Zainteresowania badawcze:
Pozostałe informacje:
Materiały dydaktyczne do pobrania: