Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Studia regionalne Climatology

Habilitacje - 2015 rok

Prowadzone postępowania habilitacyjne z 2015 roku: