Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Studia regionalne Climatology

Postępowania habilitacyjne w 2015r.

Prowadzone postępowania habilitacyjne z 2014 roku: