Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring

Granty i Projekty Badawcze realizowane na WNG UŁ