Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Climatology

GIS Regional Laboratory

Staff

Head
Iwona JAŻDŻEWSKA, Ph.D., assoc. prof.
Members
Krzysztof BĘDKOWSKI, Ph.D., assoc. prof.
Marcin JASKULSKI, Ph.D.
Łukasz LECHOWSKI, M.A.
Grzegorz ŁUKASIEWICZ, M.A.
Marta NALEJ, M.A.
PhD students
Alina KUBIAK, M.A.