Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Studia regionalne Climatology

Geografia Polski Środkowej

Materiały do pobrania z ćwiczeń terenowych