Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Climatology

Kierunek Geografia

Rekrutacja

  • Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 354

    Podjęta na 19 roboczym posiedzeniu w kadencji 2012-2016 z dnia 2014-05-12.
    W sprawie: zasad przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2015/2016.

Informacje o kierunku

Opis kierunku

Efekty kształcenia

Matryce efektów kształcenia

Program studiów

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Plan zajęć

Regulamin studiów

Odpłatności za studia

Pomoc materialna