Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring

X-lecie Wydziału Nauk Geograficznych

Dr Agnieszka Podstawczyńska podczas pomiarów promieniowania całkowitego i UV w kanionie ulicznym.jpeg Dr Agnieszka Podstawczyńska podczas pomiarów promieniowania całkowitego i UV w kanionie ulicznym
Dr Arkadiusz Niewiadomski i dr Wojciech Tołoczko podczas badań terenowych emisji CO2 (2008).jpeg Dr Arkadiusz Niewiadomski i dr Wojciech Tołoczko podczas badań terenowych emisji CO2 (2008)
Dr Arkadiusz Niewiadomski – badania terenowe emisji CO. Okolice Wielkopola (2008).jpeg Dr Arkadiusz Niewiadomski – badania terenowe emisji CO. Okolice Wielkopola (2008)
Dr Jacek Forysiak, dr Danuta Dzieduszyńska i dr Piotr Kittel – badania geomorfologiczne przy zastosowaniu metody archeologicznej. Koźmin (2010).jpeg Dr Jacek Forysiak, dr Danuta Dzieduszyńska i dr Piotr Kittel – badania geomorfologiczne przy zastosowaniu metody archeologicznej. Koźmin (2010)
Dr Jacek Forysiak, dr Danuta Dzieduszyńska przy wydobywaniu karpy drzewa sprzed 12 000 lat; Koźmin (2010).jpeg Dr Jacek Forysiak, dr Danuta Dzieduszyńska przy wydobywaniu karpy drzewa sprzed 12 000 lat; Koźmin (2010)
Dr Jacek Forysiak podczas poboru materiału do analzy morfoskopowej; Burzenin (2002).jpeg Dr Jacek Forysiak podczas poboru materiału do analzy morfoskopowej; Burzenin (2002)
Dr Jacek Forysiak – prace niwelacyjne w otoczeniu torfowiska Żabieniec. Syberia (2007).jpeg Dr Jacek Forysiak – prace niwelacyjne w otoczeniu torfowiska Żabieniec. Syberia (2007)
Dr Jan Degirmendžić i prof. Krzysztof Kożuchowski podczas praktyk meteorologicznych w Mikołajkach.jpeg Dr Jan Degirmendžić i prof. Krzysztof Kożuchowski podczas praktyk meteorologicznych w Mikołajkach
Dr Jan Ziomek i prof. Janusz Skoczylas w kamieniołomie piaskowca z jury dolnej w Mroczkowie Gościnnym (2006).jpeg Dr Jan Ziomek i prof. Janusz Skoczylas w kamieniołomie piaskowca z jury dolnej w Mroczkowie Gościnnym (2006)
Dr Jan Ziomek wybiera diamenty do zbiorów Muzeum Geologicznego (2004).jpeg Dr Jan Ziomek wybiera diamenty do zbiorów Muzeum Geologicznego (2004)
Dr Lucyna Wachecka-Kotkowska, dr Piotr Kittel, dr Danuta Dzieduszyńska i dr Joanna Petera-Zganiacz – Konsultacje terenowe na stanowisku Polesie (2005).jpeg Dr Lucyna Wachecka-Kotkowska, dr Piotr Kittel, dr Danuta Dzieduszyńska i dr Joanna Petera-Zganiacz – Konsultacje terenowe na stanowisku Polesie (2005)
Dr Maciej Ziułkiewicz Dolina Luciąży w Bęczkowicach, prace badawcze w ekstremalnych warunkach pogodowych (2009).jpeg Dr Maciej Ziułkiewicz Dolina Luciąży w Bęczkowicach, prace badawcze w ekstremalnych warunkach pogodowych (2009)
Dr Maciej Ziułkiewicz wykonuje pierwsze pomiary parametrów fizyko-chemicznych wód gruntowych po zainstalowaniu piezometru (2008).jpeg Dr Maciej Ziułkiewicz wykonuje pierwsze pomiary parametrów fizyko-chemicznych wód gruntowych po zainstalowaniu piezometru (2008)
Dr Maciej Ziułkiewicz – opróbowanie wód przepajających masę torfową torfowisko Korzeń (2010).jpeg Dr Maciej Ziułkiewicz – opróbowanie wód przepajających masę torfową torfowisko Korzeń (2010)
Dr Małgorzata Stolarska podczas pomiarów parametrów fizykochemicznych wody ze studni w Swobodzie (2004).jpeg Dr Małgorzata Stolarska podczas pomiarów parametrów fizykochemicznych wody ze studni w Swobodzie (2004)
Dr Marcin Krystek w kopalni chalcedonitów w Teofilowie koło Inowłodza.jpeg Dr Marcin Krystek w kopalni chalcedonitów w Teofilowie koło Inowłodza
Dr Marcin Krystek w Kopalni Węgla Brunatnego Bogatynia (2009).jpeg Dr Marcin Krystek w Kopalni Węgla Brunatnego Bogatynia (2009)
Dr Piotr Czubla nadzoruje wiercenie sondą mechaniczną H-25SG w dolinie Warty (2008).jpeg Dr Piotr Czubla nadzoruje wiercenie sondą mechaniczną H-25SG w dolinie Warty (2008)
Dr Piotr Czubla podczas prac terenowych. Zachowice (2009).jpeg Dr Piotr Czubla podczas prac terenowych. Zachowice (2009)
Dr Piotr Kittel (w oddali) podczas wykopalisk archeologicznych w Smólsku (2008).jpeg Dr Piotr Kittel (w oddali) podczas wykopalisk archeologicznych w Smólsku (2008)
Dr Piotr Moniewskipodczas pomiarów parametrów fizykochemicznych wody w stawie na Sokołówce (2011).jpeg Dr Piotr Moniewskipodczas pomiarów parametrów fizykochemicznych wody w stawie na Sokołówce (2011)
Dr Piotr Moniewski. Kontrola pomiarów sondy multiparametrycznej w Swobodzie (2006).jpeg Dr Piotr Moniewski. Kontrola pomiarów sondy multiparametrycznej w Swobodzie (2006)
Dr Przemysław Tomalski podczas instalowania przepływomierzy w zlewni Sokołówki (2008).jpeg Dr Przemysław Tomalski podczas instalowania przepływomierzy w zlewni Sokołówki (2008)
Dr Przemysław Tomalski podczas instalowania przepływomierzy w zlewni Sokołówki (2008) .jpeg Dr Przemysław Tomalski podczas instalowania przepływomierzy w zlewni Sokołówki (2008)
Dr Włodzimierz Pawlak i mgr Tomasz Charciarek podczas pomiarów promieniowania całkowitego i UV w kanionie ulicznym (2002).jpeg Dr Włodzimierz Pawlak i mgr Tomasz Charciarek podczas pomiarów promieniowania całkowitego i UV w kanionie ulicznym (2002)
Dr Włodzimierz Pawlak z pracownikami Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie – pomiary radonu w Ciosnach (2008).jpeg Dr Włodzimierz Pawlak z pracownikami Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie – pomiary radonu w Ciosnach (2008)
Dr Wojciech Tołoczko, dr Stanisław Krysiak i dr Arkadiusz Niewiadomski podczas badań terenowych emisji CO2 (2008).jpeg Dr Wojciech Tołoczko, dr Stanisław Krysiak i dr Arkadiusz Niewiadomski podczas badań terenowych emisji CO2 (2008)
Kopalnia soli w Kłodawie, gość z Grecji zafascynowany kolorytem polskiej soli (2009).jpeg Kopalnia soli w Kłodawie, gość z Grecji zafascynowany kolorytem polskiej soli (2009)
Mgr Paulina Domińczak, mgr Marta Wiśniewska i mgr Przemysław Walczak – badania terenowe  w odkrywce Koźmin KWB Adamów (2008).jpeg Mgr Paulina Domińczak, mgr Marta Wiśniewska i mgr Przemysław Walczak – badania terenowe w odkrywce Koźmin KWB Adamów (2008)
Mgr Paulina Domińczak podczas badań terenowych w odkrywce Koźmin KWB Adamów (2008) .jpeg Mgr Paulina Domińczak podczas badań terenowych w odkrywce Koźmin KWB Adamów (2008)
Prace instalacyjne piezometru w pobliżu autostrady A-2 na odcinku Emilia-Stryków (2008).jpeg Prace instalacyjne piezometru w pobliżu autostrady A-2 na odcinku Emilia-Stryków (2008)
Pracownicy Katedry Hydrologii i Gospodarki Wodnej, prof. Joanna Wibig oraz pracownicy techniczni. Stacja meteorologiczna w Ciosnach (2002).jpeg Pracownicy Katedry Hydrologii i Gospodarki Wodnej, prof. Joanna Wibig oraz pracownicy techniczni. Stacja meteorologiczna w Ciosnach (2002)
Prof. Krzysztof Fortuniak i dr Mariusz Siedlecki. Stanowisko pomiarowe w Kopytkowie – mokro i pełno robactwa a prąd trzeba codziennie donosić (2010).jpeg Prof. Krzysztof Fortuniak i dr Mariusz Siedlecki. Stanowisko pomiarowe w Kopytkowie – mokro i pełno robactwa a prąd trzeba codziennie donosić (2010)
Prof. Krzysztof Fortuniak i mgr Mariusz Siedlecki – badania bilansu cieplnego pola uprawnego w Annosławiu (2004).jpeg Prof. Krzysztof Fortuniak i mgr Mariusz Siedlecki – badania bilansu cieplnego pola uprawnego w Annosławiu (2004)
Prof. Krzysztof Fortuniak, prof. Joanna Wibig oraz współpracownik z Indiana University podczas wspólnych pomiarów (2002).jpeg Prof. Krzysztof Fortuniak, prof. Joanna Wibig oraz współpracownik z Indiana University podczas wspólnych pomiarów (2002)
Prof. Krzysztof Fortuniak – nauka na najwyższym poziomie (2010). Konserwacja systemu pomiarowego bilansu energetycznego miasta.jpeg Prof. Krzysztof Fortuniak – nauka na najwyższym poziomie (2010). Konserwacja systemu pomiarowego bilansu energetycznego miasta
Prof. Stanisław Liszewski, prof. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz, prof. Iwona Jażdżewska i prof. Jolanta Wojciechowska podczas wyjazdu naukowego do Norwegii.jpeg Prof. Stanisław Liszewski, prof. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz, prof. Iwona Jażdżewska i prof. Jolanta Wojciechowska podczas wyjazdu naukowego do Norwegii
Z masztu widać, że Ziemia jest okrągła.jpeg Z masztu widać, że Ziemia jest okrągła