Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring

Wyróżnienia za wartość merytoryczną opisów

„Obrońca mniejszych” „Obrońca mniejszych”
Sylwester Szablewski, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych (Geografia, II rok studiów I°)
Ukazana z ciekawej perspektywy zbieranina małych form geomorfologicznych, których rozmiary wahają się od kilku milimetrów, do niecałych 4 centymetrów.
„Akumulacja, erozja i kaczki” „Akumulacja, erozja i kaczki”
Sylwester Szablewski, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych (Geografia, II rok studiów I°)
Zdjęcie ukazuje wyglądający dla szarego człowieka mało atrakcyjnie o tej porze roku obiekt, będący w ciepłych miesiącach miejscem rekreacji mieszkańców Łodzi. Pokazuje również erodowane przez ciek dno zbiornika, widoczne jedynie w tym „brzydkim” okresie.
„Ekspansja natury w środowisko miejskie” „Ekspansja natury w środowisko miejskie”
Sylwester Szablewski, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych (Geografia, II rok studiów I°)
Stożek aluwialny cieku pojawiającego się na trawniku w czasie intensywnych opadów i „wpadającego” na chodnik, gdzie akumuluje osad. Mimo że zajmuje on już sporą część chodnika, istnieje co najmniej od kilku miesięcy, przetrwawszy nawet odśnieżanie.