Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Climatology

Department of the Built Environment and Spatial Policy

Contact

90-142 Łódź, Kopcińskiego St. 31 tel. (48 42) 635 45 70, fax (48 42) 635 45 72 http://www.kzsipp.geo.uni.lodz.pl/ e-mail: zzsipp@geo.uni.lodz.pl

Staff

Head
prof. Tadeusz MARSZAŁ, Ph.D.
Members
Bartosz BARTOSIEWICZ, Ph.D.
Marta BOROWSKA-STEFAŃSKA, M.A.
Mykoła HABREL, Ph.D. assoc. prof.
Elżbieta KOBOJEK, Ph.D., assoc. prof.
Sławomir KOBOJEK, Ph.D.
Michał KOWALSKI, M.A.
Mariusz LAMPRECHT, Ph.D.
Katarzyna MILEWSKA-OSIECKA, Ph.D.
Monika MULARSKA-KUCHAREK, Ph.D.
Agnieszka OGRODOWCZYK, Ph.D.
Iwona PIELESIAK, Ph.D.
Szymon WIŚNIEWSKI, M.A.
Anna WOJNAROWSKA, Ph.D.
Secretary’s office
Andrzej NOWAK
Aleksandra WIERUCKA

Research area

Spatial development of urban and rural areas; local development and economy; spatial policy and planning; spatial development and functional structure of towns; metropolises and metropolitan areas; revitalization of urban areas; natural environment determinants of spatial economy, spatial structure and location of economic activity; spatial aspects of housing, industrial geography and transport, spatial studies of Polish emigration.