Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Climatology

Department of Spatial Economy and Planning

Contact

90-142 Łódź, Kopcińskiego St. 31 tel. (48 42) 635 45 81, fax (48 42) 635 45 82 http://kgpipp.geo.uni.lodz.pl/ e-mail: kgpipp@geo.uni.lodz.pl

Staff

Head
Jerzy DZIECIUCHOWICZ, Ph.D., assoc. prof.
Members
Karolina DMOCHOWSKA-DUDEK, Ph.D.
Lidia GROEGER, Ph.D.
Anna JANISZEWSKA, Ph.D.
Ewa KLIMA, Ph.D.
Stanisław MORDWA, Ph.D.
Anna NIŻNIK, Ph.D.
Agnieszka ROCHMIŃSKA, Ph.D.
Secretary
Aleksandra RETKIEWICZ

Research area

Spatial economy and planning; geography of services, industrial geography, social geography, geography of population, urban geography (organization and social-economic transformations in Central Poland, especially spatial and functional changes in towns and communes), directions and determinants of the development of the services spatial structure, spatial processes and socio-demographic structure and living conditions of the population, development and restructuring of industrial centers (mainly in Łódź and the Łódź region).