Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Climatology

Department of Geography Didactics

Contact

90-142 Łódź, Kopcińskiego St. 31 tel. (48 42) 635 45 88, fax (48 42) 635 52 30 http://dydaktyka.geo.uni.lodz.pl/ e-mail: dydgeo@geo.uni.lodz.pl

Staff

Head
Elżbieta SZKURŁAT, Ph.D., assoc. prof.
Members
Maria ADAMCZEWSKA, Ph.D.
Barbara DZIĘCIOŁ-KURCZOBA, Ph.D.
Arkadiusz GŁOWACZ, M.A.
Secretary
Krystyna KLUJ

Research area

Geography didactics, regional education, content selection in geography curricula and textbooks, skills training and skills control in geographical education, regional awareness and identity in Łódź region and Poland, position and role of geography in education systems in Europe, quality of academic geographical education.