Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Climatology

Acta Universitatis Lodziensis — Folia Geographica Socio-Oeconomica

Editor
Mariusz KULESZA
Co-editors
Marcin WÓJCIK (deputy editor)
Iwona JAŻDŻEWSKA (deputy editor)
Łukasz MUSIAKA (secretary)
Marek SOBCZYŃSKI (theme editor)
Piotr CYBULA (statistical editor)
Maria Magdalena NOWAKOWSKA (language editor)
Stanisław MORDWA, Agnieszka ROCHMIŃSKA, Andrzej RYKAŁA
Publisher address
Łódź University Press, 91-131 Łódź, Lindleya 8; tel. (48 42) 665 58 66, fax: (48 42) 665 58 62,
e-mail: wdwul@uni.lodz.pl
Editorial address
Redakcja Folia Geographica Socio-Oeconomica, Univeristy of Łódź, 90-142 Łódź, Kopcińskiego St. 31; tel. (48 42) 635 45 90, fax: (48 42) 635 45 91 e-mail: geopol@geo.uni.lodz.pl http://foliags-o.geo.uni.lodz.pl/

Acta Universitatis Lodziensis – Folia Geographica Socio-Oeconomica publishes research bulletins (collections of papers, notes and reviews) and monographs.

Folia Geographica SocioOeconomica is a scientific journal specialized in socio-economic geography and spatial economy. In our journal we prefer papers dealing with theoretical and methodological topics, as well as articles having cognitive character with practical aspects. Generally we base on regional studies at national and international level. Folia Geographica Socio-Oeconomica is addressed to the academic community, students and employees of state and local administration, regional statistics and spatial planning institutions and others.

Languages of publication: Polish, English

Subject category by Thomson Reuters: economics, geography, history, sociology, urban studies